Rovnání rámů a kol

Měření rámů

Změříme geometrii rámu u jakéhokoli motocyklu. Pomocí databáze hodnot předepsaných výrobcem (rámu), vyhodnotíme zda je rám deformován či nikoliv.

Měříme pomocí patentované laserové technologie Scardino, která má nejvyšší certifikát TÜV. Pomocí technologie Scardino měříme kompletní geometrii jako úhel řízení, souosost kol, rozvor atd. Po měření vystavíme protokol s naměřenými hodnotami a vyhodnocením, zda je geometrie rámu v tolerancích předepsaných výrobcem.

Výhodou je mobilita zařízení, která umožňuje měření rámu i u zákazníka bez nutnosti demontáže motocyklu. Měření rámu je nutné po haváriích, kdy je riziko, že rám není v pořádku a další jízda na takto poškozeném motocyklu zvyšuje riziko havárie. Velmi vhodné je změřit rám před koupí ojetého motocyklu. Toto měření je jednoduché, rychlé a lze ho většinou provést kdekoli bez demontáže větších částí motocyklu.

Rovnání rámů

Provádíme rovnání trubkových i hliníkových rámů /typ Deltabox/.

Rovnání se provádí na hydraulické rovnací stolici s následným měřením, vyhotovením protokolu naměřených hodnot rámu a porovnání s hodnotami daných výrobcem motocyklu